phahee coffee กาแฟผาฮี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟผาฮี้ สั่งซื้อเมล็ดกาแฟภาคเหนือ เมล็ดกาแฟคั่วภาคเหนือ ขายเมล็ดกาแฟภาคเหนือ ขายเมล็ดกาแฟเชียงราย กาแฟผาฮี้เชียงราย กาแฟดอยตุงเชียงราย ไร่กาแฟเชียงราย ไร่กาแฟภาคเหนือ ขายเมล็ดกาแฟดอยตุง ขายเมล็ดกาแฟผาฮี้เชียงราย ขายสารกาแฟเชียงราย ดอยผาฮี้เชียงราย

รูปภาพกิจกรรมต่างๆของเรา

PDFพิมพ์อีเมล

รออัพเดทข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2019 เวลา 05:53 น.